Waar wil je je aandacht NU op richten?

Als je overtuigd bent van hoe iets had gemoeten, is het vaak lastig deze overtuiging los te laten. Dit gaat vrijwel altijd over het verleden. Wanneer het gaat over de toekomst, gaat het juist vaak over verwachtingen. In hoeverre realiseer je je, dat je in het hier en nu een stuk van je toekomst aan het creëren bent?


Pre-mediation

Het is algemeen bekend dat mediation wordt ingezet bij conflicten, waaronder bijvoorbeeld (echt)scheidingen. Over iets dat fout ging in het verleden of niet meer werkt in het heden. Maar wat wij steeds vaker zien in onze praktijk is dat partijen hulp vragen bij het voorkomen van een conflict in de toekomst. Bijvoorbeeld bij het voeren van beladen gesprekken over de verdeling van een toekomstige nalatenschap en/of over het organiseren van de zorg voor ouders als deze hulpbehoevend worden. Maar ook in zakelijke situaties, bij een overname, fusie of een re-organisatie binnen een bedrijf. Met goede communicatie nu, kun je een conflict in de toekomst voor zijn. Een neutrale en onpartijdige mediator kan dan als proces- en gespreksbegeleider een belangrijke rol vervullen.

“Pre-mediation heeft als doel om met behoud van de harmonie samen concrete afspraken voor de toekomst te creëren waarin iedereen zich gekend en gehoord voelt. Zodat de voedingsbodem voor conflicten is weggenomen voor periodes waarin gevoelens en emoties ook de ruimte vragen”.

Wat een mediator daarin betekent, is in de eerste plaats iedereen laten luisteren naar elkaars ideeën. Vaak blijkt er meer te spelen dan men dacht. Net zo vaak zijn er aannames gedaan over wat de ander wil, die al dan niet blijken te kloppen. Vervolgens nodigt de mediator partijen uit om te onderzoeken wat belangrijk voor iedereen is. Waar wil je je energie nu op richten? Valt daar een gemeenschappelijk belang uit te destilleren? Wat is ervoor nodig om daar samen naar toe werken? Zijn betrokkenen in staat de aandacht te richten op de toekomst? Welke tussenstappen kunnen er bedacht worden? De mediator daagt uit om de door partijen aangedragen oplossingen zo concreet mogelijk te maken: specifiek, meetbaar, acceptabel voor iedereen, realistisch en tijdgebonden, dus wanneer/hoe vaak/door wie. Desgewenst en indien mogelijk wordt dat uiteindelijk vastgelegd in een overeenkomst.

Kortom, pre-mediation heeft als doel om met behoud van de harmonie samen concrete afspraken voor de toekomst te creëren waarin iedereen zich gekend en gehoord voelt. Zodat de voedingsbodem voor conflicten is weggenomen voor periodes waarin gevoelens en emoties ook de ruimte vragen.

 

Ben je nieuwsgierig naar wat (pre-) mediation voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Stuur ons een WhatsApp