Wat gaat er wél goed?

Voor mensen die vooral blijven hangen in wat er anders zou moeten en anders had gemoeten kun je als bemiddelaar een doorbraak creëren door te vragen wat er wél goed gaat. Op het werk, privé, in relaties. Maak de taart eerst groter en wees vervolgens specifiek. Ga met partijen op zoek naar positieve uitzonderingen. Vraag naar het verschil met wat er niet goed gaat. Onderzoek wat partijen van zichzelf en van de ander wensen om van ‘niet goed’ naar ‘wel goed’ te komen.

Een casus uit de praktijk. Twee medewerkers binnen een bedrijf hebben een kwestie die ze hebben omschreven als ‘communicatieprobleem’. Laten we de medewerkers Jos en Lenie noemen. Volgens Lenie is Jos een control freak. Jos vindt Lenie een chaoot en hij vindt ook dat Lenie het voor hem en de rest van het team lastig maakt omdat zij de systemen niet tijdig voorziet van haar input. Aangezien alleen Jos en Lenie aan tafel zitten vraag ik ze om de rest van het team voor nu buiten beschouwing te laten. Ik vraag Jos of hij kan bedenken wat er wel goed gaat. Het is even stil, want dit vraagt om een andere benadering van de situatie. Maar dan volgt er een lijstje van kwaliteiten van Lenie. Lenie stel ik dezelfde vraag. Ook zij kan meerdere punten noemen die Jos goed doet en waar zij bewondering voor heeft. Er is sprake van wederzijdse erkenning en waardering. Nu ze in deze positieve flow zitten vraag ik ze wat ze van elkaar nodig hebben om beter met elkaar te communiceren. Als dat helder is vraag ik wat ze elkaar te bieden hebben om dat waar te maken, gezien al het positieve wat ze al over elkaar hebben gezegd kan ik me niet voorstellen dat ze daar niet toe in staat zijn. Ik vraag Jos wat het hem oplevert om ‘de controle te hebben’ en wat het hem zou kosten om de touwtjes iets meer te laten vieren. Ik zoek naar de grenzen. Natuurlijk vraag ik Lenie hetzelfde, maar dan voor haar aandeel in deze kwestie. Uiteindelijk concluderen Jos en Lenie dat het tussen hen vooral gaat om wederzijds vertrouwen en wederzijdse erkenning en waardering. Er blijkt best ruimte te zijn om een voor beide goed werkbare situatie en dito communicatie te creëren. Een aantal afspraken op hoofdlijnen leggen Lenie en Jos vast in een werkdocument. Twee gesprekken waren voldoende om tot werkbare oplossingen te komen. Wat een geluk dat de kwaliteiten van deze werknemers voor de organisatie behouden blijven en op deze manier.

Stuur ons een WhatsApp