Uit elkaar

Bij scheidingen komt veel kijken, denk aan het opstellen van een convenant en/of een ouderschapsplan. Wij stellen deze voor je op en ontzorgen je.

Als je je liefdesrelatie wilt beëindigen en er niet op uit bent om wraak te nemen op de ander, biedt mediation uitkomst. Om je te helpen om voor jou juiste besluiten te nemen, verkennen we wat jouw werkelijke belangen zijn. Als mediator kennen wij de weg in scheidingsland en kunnen wij desgewenst een ouderschapsplan en een convenant voor je opstellen. We zorgen voor overzicht, we vertellen je welke documenten wanneer nodig zijn en als je wilt zorgen we voor een advocaat om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Ook kindgesprekken behoren tot de mogelijkheden. Niet zelden zetten we systemisch werk in ter ondersteuning van het proces.

Verzoening

Ga je voor herstel van de relatie? Wij helpen je te onderzoeken of en hoe je samen verder kunt, als geliefden, familie of vrienden.

Wil je samen verder, maar lukt het niet om met elkaar in gesprek te gaan? Als mediator kunnen wij je helpen de communicatie weer op gang te brengen. Vrijwel iedere relatie leent zich hiervoor. Broers en zussen, ouders en kinderen, grootouders en (klein)kinderen, partners, vriendinnen enz. Weet je nog niet zeker of scheiden van je partner de enige optie is? Ook dan kunnen wij je als mediator begeleiden en met jullie onderzoeken of er nog voldoende basis is om samen verder te gaan.

Zakelijk

Frustreert een conflict de productiviteit in jouw bedrijf? Geschillen tussen of binnen bedrijven of op de werkvloer kunnen grote (financiële) consequenties hebben.

Frustreert een conflict de productiviteit in jouw bedrijf? Of lig je in de clinch met een zakenpartner of leverancier? Met onze jarenlange ervaring in de zakelijke wereld, spreken wij aan onze gesprekstafel de taal van het bedrijfsleven. We kunnen samen onderzoeken of er kansen liggen in het conflict en wat er nodig is om de business weer volop draaiende te krijgen. Wij gaan met jullie op zoek naar wat voor jullie belangrijk is zodat jullie gefundeerde besluiten kunnen nemen met jullie blik gericht op de toekomst.

Uit elkaar

Bij scheidingen van liefdesrelaties komt vaak veel kijken. Als mediatiors weten wij wat er nodig is en ontzorgen wij jullie zoveel mogelijk.

Als je je liefdesrelatie wilt beëindigen en er niet op uit bent om wraak te nemen op de ander, biedt mediation uitkomst. Om je te helpen om voor jou juiste besluiten te nemen, verkennen we wat jouw werkelijke belangen zijn. Als mediator kennen wij de weg in scheidingsland en kunnen wij desgewenst een ouderschapsplan en een convenant voor je opstellen. We zorgen voor overzicht, we vertellen je welke documenten wanneer nodig zijn en als je wilt zorgen we voor een advocaat om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Ook kindgesprekken behoren tot de mogelijkheden. Niet zelden zetten we systemisch werk in ter ondersteuning van het proces.

Verzoening

Ga je voor herstel van de relatie? Wij helpen je te onderzoeken of en hoe je samen verder kunt, als geliefden, familie of vrienden.

Wil je samen verder, maar lukt het niet om met elkaar in gesprek te gaan? Als mediator kunnen wij je helpen de communicatie weer op gang te brengen. Vrijwel iedere relatie leent zich hiervoor. Broers en zussen, ouders en kinderen, grootouders en (klein)kinderen, partners, vriendinnen enz. Weet je nog niet zeker of scheiden van je partner de enige optie is? Ook dan kunnen wij je als mediator begeleiden en met jullie onderzoeken of er nog voldoende basis is om samen verder te gaan.

Zakelijk

Geschillen tussen of binnen bedrijven of op de werkvloer kunnen grote (financiële) consequenties hebben.

Frustreert een conflict de productiviteit in jouw bedrijf? Of lig je in de clinch met een zakenpartner of leverancier? Met onze jarenlange ervaring in de zakelijke wereld, spreken wij aan onze gesprekstafel de taal van het bedrijfsleven. We kunnen samen onderzoeken of er kansen liggen in het conflict en wat er nodig is om de business weer volop draaiende te krijgen. Wij gaan met jullie op zoek naar wat voor jullie belangrijk is zodat jullie gefundeerde besluiten kunnen nemen met jullie blik gericht op de toekomst.

Werkvloer

Onenigheid tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling gaat ten koste van werkplezier en productiviteit.

We zien bijna niemand zo vaak en zo veel als onze collega’s of werknemers. Een goede sfeer op de werkvloer is dan ook essentieel. Optimaliseren van werkplezier en de productiviteit, maar ook het voorkomen van uitval met alle bijkomende consequenties, zijn dé argumenten om tijdig met elkaar in gesprek te gaan. Aan onze tafel mogen alle frustraties eruit en begeleiden we beide partijen op een gelijkwaardige manier om weer wederzijds begrip en vertrouwen te creëren. Om van daaruit samen verder te kunnen of met goede afspraken uit elkaar te gaan.

Organisaties

Binnen de complexiteit van een organisatie kunnen allerlei conflicterende belangen voor problemen zorgen. Wij helpen duidelijkheid te creëren.

De RvB, de werkvloer, het management, ondersteunend personeel, leidinggevenden, belanghebbenden, geldschieters, commerciële en ideële belangen, het kan soms flink botsen in de complexe structuur van een organisatie. Bovendien kunnen er meerdere conflicten door elkaar lopen, bijvoorbeeld collega’s onderling die met een leidinggevende overhoop liggen. Een web van problemen die de sfeer om zeep helpen. Vaak zijn er in zo’n situatie meerdere vertrouwelijke gesprekken nodig om te ontdekken waar precies de angel zit. Om vervolgens de juiste mensen met elkaar in gesprek te krijgen om tot werkbare oplossingen te komen en het vertrouwen en/of de werksfeer te herstellen.

Werkvloer

Onenigheid tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling gaat ten koste van werkplezier en productiviteit.

We zien bijna niemand zo vaak en zo veel als onze collega’s of werknemers. Een goede sfeer op de werkvloer is dan ook essentieel. Optimaliseren van werkplezier en de productiviteit, maar ook het voorkomen van uitval met alle bijkomende consequenties, zijn dé argumenten om tijdig met elkaar in gesprek te gaan. Aan onze tafel mogen alle frustraties eruit en begeleiden we beide partijen op een gelijkwaardige manier om weer wederzijds begrip en vertrouwen te creëren. Om van daaruit samen verder te kunnen of met goede afspraken uit elkaar te gaan.

Woonomgeving

Ruzie in de buurt vormt vaak een kwelling voor het woongenot. Wij helpen om samen weer in gesprek te komen om naar oplossingen te kunnen kijken.

Onenigheid, frustraties of uit de hand gelopen ruzies met de buren of in de buurt kunnen je behoorlijk uit de slaap houden. Een oplossing raakt verder uit beeld wanneer het vertrouwen beschadigd is en de communicatie wegvalt. Aan de mediationtafel krijgt ieder gelegenheid zijn kant van het verhaal te doen. Door naar elkaar te luisteren en te horen wat erachter schuilt, zien we dat buren vaak weer begrip voor elkaar krijgen. Wanneer er zand over het verleden kan, gaat men weer met elkaar in gesprek. En is de oplossing vaak niet ver weg om het woongenot aan beide kanten te herstellen.

Organisaties

Binnen de complexiteit van een organisatie kunnen allerlei conflicterende belangen voor problemen zorgen. Wij helpen duidelijkheid te creëren.

De RvB, de werkvloer, het management, ondersteunend personeel, leidinggevenden, belanghebbenden, geldschieters, commerciële en ideële belangen, het kan soms flink botsen in de complexe structuur van een organisatie. Bovendien kunnen er meerdere conflicten door elkaar lopen, bijvoorbeeld collega’s onderling die met een leidinggevende overhoop liggen. Een web van problemen die de sfeer om zeep helpen. Vaak zijn er in zo’n situatie meerdere vertrouwelijke gesprekken nodig om te ontdekken waar precies de angel zit. Om vervolgens de juiste mensen met elkaar in gesprek te krijgen om tot werkbare oplossingen te komen en het vertrouwen en/of de werksfeer te herstellen.

Woonomgeving

Ruzie in de buurt vormt vaak een kwelling voor het woongenot. Wij helpen om samen weer in gesprek te komen om naar oplossingen te kunnen kijken.

Onenigheid, frustraties of uit de hand gelopen ruzies met de buren of in de buurt kunnen je behoorlijk uit de slaap houden. Een oplossing raakt verder uit beeld wanneer het vertrouwen beschadigd is en de communicatie wegvalt. Aan de mediationtafel krijgt ieder gelegenheid zijn kant van het verhaal te doen. Door naar elkaar te luisteren en te horen wat erachter schuilt, zien we dat buren vaak weer begrip voor elkaar krijgen. Wanneer er zand over het verleden kan, gaat men weer met elkaar in gesprek. En is de oplossing vaak niet ver weg om het woongenot aan beide kanten te herstellen.

Kennismaking

Neem contact op voor een gratis kennismaking met Hilde of Mathilde om te kijken of mediation wat voor jou is.

Stuur ons een WhatsApp